Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Kuran-ı Kerim Hatmine İştirak Et
Bu hatim "Allah rızası için Ümmeti Muhammed'in maddi manevi dertlerine şifa, maddi manevi rızklarına bereket niyetiyle okunması" için açılmıştır ve en geç "20.06.2024" tarihinde tamamlanacaktır. Hatime iştirak etmek için aşağıdan hizb alabilirsiniz. Kullanımla ilgili bilgiler sayfanın altında verilmiştir.
 • 1. Cüz
 • Al
 Fatiha suresi 1. ayetten başlar ve Bakara suresi 43. ayette biter.
 Bakara suresi 44. ayetten başlar ve Bakara suresi 74. ayette biter.
 Bakara suresi 75. ayetten başlar ve Bakara suresi 105. ayette biter.
 Bakara suresi 106. ayetten başlar ve Bakara suresi 141. ayette biter.
 • 2. Cüz
 • Al
 Bakara suresi 142. ayetten başlar ve Bakara suresi 176. ayette biter.
 Bakara suresi 177. ayetten başlar ve Bakara suresi 202. ayette biter.
 Bakara suresi 203. ayetten başlar ve Bakara suresi 232. ayette biter.
 Bakara suresi 233. ayetten başlar ve Bakara suresi 252. ayette biter.
 • 3. Cüz
 • Al
 Bakara suresi 253. ayetten başlar ve Bakara suresi 271. ayette biter.
 Bakara suresi 272. ayetten başlar ve Ali İmran suresi 14. ayette biter.
 Ali İmran suresi 15. ayetten başlar ve Ali İmran suresi 51. ayette biter.
 Ali İmran suresi 52. ayetten başlar ve Ali İmran suresi 91. ayette biter.
 • 4. Cüz
 • Al
 Ali İmran suresi 92. ayetten başlar ve Ali İmran suresi 132. ayette biter.
 Ali İmran suresi 133. ayetten başlar ve Ali İmran suresi 170. ayette biter.
 Ali İmran suresi 171. ayetten başlar ve Ali İmran suresi 200. ayette biter.
 Nisa suresi 1. ayetten başlar ve Nisa suresi 23. ayette biter.
 • 5. Cüz
 • Al
 Nisa suresi 24. ayetten başlar ve Nisa suresi 57. ayette biter.
 Nisa suresi 58. ayetten başlar ve Nisa suresi 86. ayette biter.
 Nisa suresi 87. ayetten başlar ve Nisa suresi 113. ayette biter.
 Nisa suresi 114. ayetten başlar ve Nisa suresi 147. ayette biter.
 • 6. Cüz
 • Al
 Nisa suresi 148. ayetten başlar ve Maide suresi 2. ayette biter.
 Maide suresi 3. ayetten başlar ve Maide suresi 27. ayette biter.
 Maide suresi 28. ayetten başlar ve Maide suresi 50. ayette biter.
 Maide suresi 51. ayetten başlar ve Maide suresi 82. ayette biter.
 • 7. Cüz
 • Al
 Maide suresi 83. ayetten başlar ve Maide suresi 108. ayette biter.
 Maide suresi 109. ayetten başlar ve Enam suresi 35. ayette biter.
 Enam suresi 36. ayetten başlar ve Enam suresi 73. ayette biter.
 Enam suresi 74. ayetten başlar ve Enam suresi 110. ayette biter.
 • 8. Cüz
 • Al
 Enam suresi 111. ayetten başlar ve Enam suresi 140. ayette biter.
 Enam suresi 141. ayetten başlar ve Enam suresi 165. ayette biter.
 Araf suresi 1. ayetten başlar ve Araf suresi 46. ayette biter.
 Araf suresi 47. ayetten başlar ve Araf suresi 87. ayette biter.
 • 9. Cüz
 • Al
 Araf suresi 88. ayetten başlar ve Araf suresi 141. ayette biter.
 Araf suresi 142. ayetten başlar ve Araf suresi 170. ayette biter.
 Araf suresi 171. ayetten başlar ve Araf suresi 206. ayette biter.
 Enfal suresi 1. ayetten başlar ve Enfal suresi 40. ayette biter.
 • 10. Cüz
 • Al
 Enfal suresi 41. ayetten başlar ve Enfal suresi 75. ayette biter.
 Tevbe suresi 1. ayetten başlar ve Tevbe suresi 33. ayette biter.
 Tevbe suresi 34. ayetten başlar ve Tevbe suresi 60. ayette biter.
 Tevbe suresi 61. ayetten başlar ve Tevbe suresi 93. ayette biter.
 • 11. Cüz
 • Al
 Tevbe suresi 94. ayetten başlar ve Tevbe suresi 122. ayette biter.
 Tevbe suresi 123. ayetten başlar ve Yunus suresi 30. ayette biter.
 Yunus suresi 31. ayetten başlar ve Yunus suresi 70. ayette biter.
 Yunus suresi 71. ayetten başlar ve Hud suresi 5. ayette biter.
 • 12. Cüz
 • Al
 Hud suresi 6. ayetten başlar ve Hud suresi 40. ayette biter.
 Hud suresi 41. ayette başlar ve Hud suresi 83. ayette biter.
 Hud suresi 84. ayetten başlar ve Yusuf suresi 10. ayette biter.
 Yusuf suresi 11. ayetten başlar ve Yusuf suresi 52. ayette biter.
 • 13. Cüz
 • Al
 Yusuf suresi 53. ayetten başlar ve Yusuf suresi 100. ayette biter.
 Yusuf suresi 101. ayetten başlar ve Rad suresi 18. ayette biter.
 Rad suresi 19. ayetten başlar ve İbrahim suresi 10. ayette biter.
 İbrahim suresi 11. ayetten başlar ve İbrahim suresi 52. ayette biter.
 • 14. Cüz
 • Al
 Hicr suresi 1. ayetten başlar ve Hicr suresi 99. ayette biter.
 Nahl suresi 1. ayetten başlar ve Nahl suresi 50. ayette biter.
 Nahl suresi 51. ayetten başlar ve Nahl sures 90. ayette biter.
 Nahl suresi 91. ayetten başlar ve Nahl suresi 128. ayette biter.
 • 15. Cüz
 • Al
 Isra suresi 1. ayetten başlar ve Isra suresi 49. ayette biter.
 Isra suresi 50. ayetten başlar ve Isra suresi 100. ayette biter.
 Isra suresi 101. ayetten başlar ve Kehf suresi 31. ayette biter.
 Kehf suresi 32. ayetten başlar ve Kehf suresi 74. ayette biter.
 • 16. Cüz
 • Al
 Kehf suresi 75. ayetten başlar ve Meryem suresi 36. ayette biter.
 Meryem suresi 37. ayetten başlar ve Meryem suresi 98 .ayette biter.
 Taha suresi 1. ayetten başlar ve Taha suresi 82. ayette biter.
 Taha suresi 83. ayetten başlar ve Taha suresi 135. ayette biter.
 • 17. Cüz
 • Al
 Enbiya suresi 1. ayetten başlar ve Enbiya suresi 50. ayette biter.
 Enbiya suresi 51. ayetten başlar ve Enbiya suresi 112. ayette biter.
 Hacc suresi 1. ayetten başlar ve Hacc suresi 37. ayette biter.
 Hacc suresi 38. ayetten başlar ve Hacc suresi 78. ayette biter.
 • 18. Cüz
 • Al
 Muminun suresi 1. ayetten başlar ve Muminun suresi 74. ayette biter.
 Muminun suresi 75. ayetten başlar ve Nur suresi 20. ayette biter.
 Nur suresi 21. ayetten başlar ve Nur suresi 52. ayette biter.
 Nur suresi 53. ayetten başlar ve Furkan suresi 20. ayette biter.
 • 19. Cüz
 • Al
 Furkan suresi 21. ayetten başlar ve Furkan suresi 77. ayette biter.
 Suara suresi 1. ayetten başlar ve Suara suresi 110. ayette biter.
 Suara suresi 111. ayetten başlar ve Suara suresi 227. ayette biter.
 Neml suresi 1. ayetten başlar ve Neml suresi 55. ayette biter.
 • 20. Cüz
 • Al
 Neml suresi 56. ayetten başlar ve Kasas suresi 11. ayette biter.
 Kasas suresi 12. ayetten başlar ve Kasas suresi 50. ayette biter.
 Kasas suresi 51. ayetten başlar ve Kasas suresi 88. ayette biter.
 Ankebut suresi 1. ayetten başlar ve Ankebut suresi 45. ayette biter.
 • 21. Cüz
 • Al
 Ankebut suresi 46. ayetten başlar ve Rum suresi 30. ayette biter.
 Rum suresi 31. ayetten başlar ve Lokman suresi 21. ayette biter.
 Lokman suresi 22. ayetten başlar ve Secde suresi 30. ayette biter.
 Ahzab suresi 1. ayetten başlar ve Ahzab suresi 30. ayette biter.
 • 22. Cüz
 • Al
 Ahzab suresi 31. ayetten başlar ve Ahzab suresi 56. ayette biter.
 Ahzab suresi 57. ayetten başlar ve Sebe suresi 23. ayette biter.
 Sebe suresi 24. ayetten başlar ve Fatir suresi 14. ayette biter.
 Fatir suresi 15. ayetten başlar ve Yasin suresi 27. ayette biter.
 • 23. Cüz
 • Al
 Yasin suresi 28. ayetten başlar ve Saffat suresi 21. ayette biter.
 Saffat suresi 22. ayetten başlar ve Saffat suresi 147. ayette biter.
 Saffat suresi 148. ayetten başlar ve Sad suresi 52. ayette biter.
 Sad suresi 53. ayetten başlar ve Zümer suresi 31. ayette biter.
 • 24. Cüz
 • Al
 Zümer suresi 32. ayetten başlar ve Zümer suresi 75. ayette biter.
 Mumin suresi 1. ayetten başlar ve Mumin suresi 40. ayette biter.
 Mumin suresi 41. ayetten başlar ve Mumin suresi 85. ayette biter.
 Fussilet suresi 1. ayetten başlar ve Fussilet suresi 46. ayette biter.
 • 25. Cüz
 • Al
 Fussilet suresi 47. ayetten başlar ve Sura suresi 31. ayette biter.
 Sura suresi 32. ayetten başlar ve Zuhruf suresi 35. ayette biter.
 Zuhruf suresi 36. ayetten başlar ve Duhan suresi 30. ayette biter.
 Duhan suresi 31. ayetten başlar ve Casiye suresi 32. ayette biter.
 • 26. Cüz
 • Al
 Casiye suresi 33. ayetten başlar ve Ahkaf suresi 35. ayette biter.
 Muhammed suresi 1. ayetten başlar ve Fetih suresi 17. ayette biter.
 Fetih suresi 18. ayetten başlar ve Hucurat suresi 18. ayette biter.
 Kaf suresi 1. ayetten başlar ve Zariyat suresi 30. ayette biter.
 • 27. Cüz
 • Al
 Zariyat suresi 31. ayetten başlar ve Necm suresi 30. ayette biter.
 Necm suresi 31. ayetten başlar ve Kamer suresi 55. ayette biter.
 Rahman suresi 1.ayetten başlar ve Vakia suresi 73. ayette biter.
 Vakia suresi 74. ayetten başlar ve Hadid suresi 29. ayette biter.
 • 28. Cüz
 • Al
 Mücadele suresi 1. ayetten başlar ve Hasr suresi 10. ayette biter.
 Hasr suresi 11. ayetten başlar ve Saff suresi 9. ayette biter.
 Saff suresi 10. ayetten başlar ve Tegabun suresi 18. ayette biter.
 Talak suresi 1. ayetten başlar ve Tahrim suresi 12. ayette biter.
 • 29. Cüz
 • Al
 Mülk suresi 1. ayetten başlar ve Kalem suresi 52. ayette biter.
 Hakka suresi 1. ayetten başlar ve Nuh suresi 28. ayette biter.
 Cinn suresi 1. ayetten başlar ve Müddessir suresi 56. ayette biter.
 Kıyamet suresi 1. ayetten başlar ve Murselat suresi 50. ayette biter.
 • 30. Cüz
 • Al
 Nebe suresi 1. ayetten başlar ve İntifar suresi 19. ayette biter.
 Mutaffifin suresi 1. ayetten başlar ve Gasiye suresi 26. ayette biter.
 Fecr suresi 1. ayetten başlar ve Kadir suresi 5. ayette biter.
 Beyyine suresi 1. ayetten başlar ve Nas suresi 6. ayette biter.
Kuran-ı Kerim Hatim Programı Kullanımı
Kuran-ı Kerim Hatim Programı Kuranı 30 cüz ve her cüz içerisinde 4 hizb'le görüntülemektedir. Sistemde açılmış olan hatim varsa ekranda alabileceğiniz hatimler görülmektedir. Hatim almak için üzerinde hizb adı ve "al" yazan turuncu düğmeye tıklamanız gerekmektedir. Okuduğunuz hizb'i belirtmek için de üzerinde "okudum" yazan yeşil düğmeye tıklamanız gerekmektedir. Gri renkli bilgiler başkalarının aldığı veya okumuş olduğu hizbleri ifade etmektedir.
Her hizb'in başlangıç ve bitiş yerleri hizb satırının sonundaki lamba simgesinin üzerinde bekleyerek veya üzerine tıklayarak öğrenilebilir. Herkes aldığı hizbi tamamladıktan sonra sizin e-mail adresinize tamamlanmış olan hatim bilgisi ulaşacaktır.
Kuran hatminde alınmayan ya da alındığı halde belirlenen sürede okunamayan cüz veya hizbler Kuranı Kerim (Havuz) başlığı içerisine aktarılır.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi